Automatyka przemysłowa: historia i odmiana

Automatyka przemysłowa jest pojęciem, które istnieje od ponad 150 lat. Zasadniczo jest to wykorzystanie automatycznych urządzeń do zwiększenia produkcji i poprawy jakości w produkcji, co umożliwia funkcjonowanie fabryk bez udziału ludzi na miejscu.

Początki automatyki przemysłowej.

Początki automatyzacji przemysłowej sięgają 1837 roku, kiedy to inżynier Charles Babbage stworzył coś, co nazwał swoim „silnikiem różnicowym”, który był przeznaczony do automatycznego tworzenia tablic matematycznych

Jednak automatyka przemysłowa w formie, jaką znamy dzisiaj, rozwinęła się dopiero po II wojnie światowej, gdy wzrosła potrzeba szybszej produkcji i chęć uczynienia fabryk mniej pracochłonnymi.

Istnieje wiele zastosowań, w których wykorzystywana jest automatyka przemysłowa, w tym linie montażowe, obrabiarki, urządzenia do pakowania, zakłady przetwórstwa spożywczego i papiernie.

Pierwsze roboty przemysłowe pojawiły się w latach 60-tych, ale ich szerokie zastosowanie nastąpiło dopiero ponad 30 lat później. Z tymi nowymi urządzeniami przyszła niezliczona ilość potencjalnych zastosowań – od linii montażowych do obrabiarek, urządzeń pakujących i zakładów przetwórstwa spożywczego.

Mechatronika – co to jest?

Jednak mogło to nastąpić dopiero po dokonaniu postępu w zakresie komponentów robotyki, tak aby bez pomocy człowieka można było wykonywać realistyczne ruchy przy każdym zadaniu, które wymaga powtarzających się ruchów lub podnoszenia ciężarów. Ten rozwój nazywa się mechatroniką: maszyny, w których części mechaniczne i elektryczne współpracują ze sobą bardziej efektywnie niż każda z nich osobno (np. mechanicy sami nie mogą podnosić bardzo dużych ciężarów). I tak jak wczesne pojazdy polegały na koniach, aby osiągnąć prędkość, tak wczesne roboty przemysłowe opierały się na mechatronice.

Roboty przemysłowe a automatyka przemysłowa

Roboty przemysłowe nie są automatyką przemysłową. Są one tylko jednym z elementów automatyki przemysłowej – elementem, który wchodzi w interakcję z obiektami zewnętrznymi i przekształca je w coś innego

Część mechatroniczna jest terminem ukutym przez Yuji Kanai w 1975 roku, który odnosi się do maszyn, w których części mechaniczne i elektryczne pracują razem bardziej efektywnie.

Automatyka przemysłowa – gdzie wykorzystuje się?

Firmy bądź fabryki stosujące tego typu rozwiązanie znajdują się zwykle na uboczy gdzie przestrzeń jest wystarczająca na posiadanie większych hal oraz łatwiejsze zaopatrzenie np. „automatyka przemysłowa Kraków” – firmy te zwykle znajdują się na obrzeżu, blisko wydajnej infrastruktury komunikacyjnej, tak by nawet w przypadku korków w centrum miasta łatwo było wysłać i odebrać towar lub materiały.

Automatyka przemysłowa jest najczęściej spotykana w produkcji przemysłowej, ale zaczyna być stosowana również gdzie indziej. Zakłady produkujące papier, ropę, gaz i stal są często zautomatyzowane za pomocą robotów przemysłowych. Automatyzacja tych zakładów przemysłowych pozwoliła na bardziej efektywne przetwarzanie linii produkcyjnych i zwiększenie zdolności produkcyjnych.

Wielkość rynku automatyki przemysłowej szacuje się na wzrost z $159 miliardów w 2015 roku do $232 miliardów do 2020 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *